روش متورم کردن و مازوکاری و کاشیکاری چرم

متورم کردن 

پس از عورا مکاری خام را به خمره دیگری برده و روی ان را ارد جو می پاشند عورا مکاری به معنی جدا کردن چربی های پوست گوسفند توسط کارد است وقتی به اندازه   کافی خام در خمره گذاشته شد ان را پر از اب میکنند و عمل تخمیر اغاز می گردد این عمل سبب می شود که پوست ورم کرده و نسبت به مواد دباغی حساس شود گوشتهای اضافه روی ان مثل اهکهایی که قبلا روی ان پاشیده اند خنثی می شود . ارد جو کردن در زمستان ۲۰ روز و در تابستان ۱۵ روز طول می کشد . پس از اینکه پوستها پخته شد انها را از خمره بیرون اورده و هر کدام را روی عمودی به نام خار چوق گذاشته و خام را داس می کنند یعنی گوشتها ی اضافی ان را می کنند اینکار با چاقوی دو دسته ای بنام داس انجام می شود سپس پوستها را با ر دیگر در خمره ارد جو می گذارند تا باز پخته شود از روز هشتم به بعد استاد کار می تواند از طرز کش و گیر کردن ان بفهمد که ایا رسیده است یا نه .                                                                                                                نمک پاشیدن                                                                                                 وقتی پس از سه چهار روز پختن دوم هم کامل شد پوستها را در قدح می گذارند روی هر پوستی نمک می پاشند و سه چهار روز انجا می ماند برای نمک زدن پوست از نمک درشت استفاده می کنند پوستها را از طرف لش که نمک می زنند دوتا دوتا رویهم قرار میدهند                                               مازوکاری                                                                                                     وقتی پوست برای مازوکاری واقعی اماده شد ان را در گودالهای اجری که با چوب اندود شده و به نام گود چوب سیله شناخته می شود می گذارند روی هر پوست که درون گودال می گذارند .گرد  مازوی نرم و یا گرد پوست درخت اقاقیا می پاشند. گرد کردن بمعنی کوبیدن مازوی نرم و یا گرد پوست درخت اقاقیا می باشد گرد کردن و کوبیدن مازو و پوست اقاقیا با دستاسی ارد چی یا اسیاب دستی سنگی را گویند . که کوزه گران به کار می برند انجام می شود و یا اینکه ممکن است که گرد ان را از بازار بخرند در بازار اسیای مخصوصی برای نرم کردن اینگونه مواد وجود دارد . پ.ست چهار تا پنج روز در گودال مازو می ماند هر روز انها را پشت و رو می کنند و لگد می زنند .                                                                                                              کاشیکاری                                                                                                      پس از مازو کاری پوستها را در افتاب خشک می کنند و روی تخته ای که در زیر ان چهار پایه ای کرسی قرار گرفته می گذارند .                                   مازو – ماده ایست که از ذرخت بلوط بدست می اید و بوسیله حشره مخصوصی در روی درخت تولید می شود و به شکل دانه ای به اندازه فندق در می اید این دانه ها را از روی تنه و شاخه های درخت جمع می کنند  و برای رنگ کردن و دباغت کردن پوست حیوانات بکار می برند در طب هم استعمال دارد. قیمت چرم گاوی 

                                     ادامه مطلب …

توضیحاتی راجع به صنعت دباغی و اهک زدن و نمک پاشیدن

 صنعت دباغی

پوست پولیمری است از اسید های امینه که اصطلاحا انها را پروتئین می نامند برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرور گانیسها و عوامل موثر بیرونی  در پوست با تغییراتی که تغیر اساسی در ماهیت پوست وارد نکنند بر روی ان بو جود می اورند این عملیات را دباغی پوست گویند و صنعت مربوط به ان را صنعت دباغی می گویند . تفاوت پوست خام و پوست دباغی شده در این است که پوست خام در اثر از دست دادن اب خود به یک حجم خشک و شکننده تبدیل می گردد که بعد از مرطوب کردن  حالت فساد گندیدگی و تعفن  در ان مشاهده می گردد. پوست دباغی شده با از دست دادن رطوبت خود به یک جسم نرم و قابل انعطاف تبدبل می گردد که پس از جذب مجدد رطوبت به هیچ وجه فاسد و  متعفن نمی شود. هدف از دباغی جلوگیری از خشکی و شکنندگی پوست و حفظ نرمی و قابلیت انعطاف چرم پس از خارج شدن از اب می باشد. رنگ اولیه چرم دباغی شده رنگ چرم بعد از دباغی سفید است استفاده از چرم خود رنگ باعث می شود تا تمام رنگها بر روی چرم جذب شود.                                                                                                                                دباغی پوست 

  1.  خام خشک بمعنی پوست تازه جداشده از بدن گوسفند است که دباغی نشده خام خشک را از دهات و نواحی اطراف به دباغی می اورند و بسته به کلفتی و مقدار چربی پوست سه تا شش روز ان را در حوض اب خیس می کنند . پوست بومی که از کشتارگاه می اید به اب زده نمی شود.

 دباغی چیست

 برای جلوگیری از هجوم و نفوذ میکرورارگانیسمها و عوامل موثر بیرونی در پوست باید تغییر اساسی در ماهیت پوست ایجاد نکند برروی ان این عملیات را دباغی یا صنعت دباغی می گویند.

 اهک زدن     پس از این که خام پوست دباغی نشده خوب خیس خورد و نرم شد همراه با خامهای خیس نشده در گودال های اهک می گذارند . گودال اهک خمره های لعابی است که داخل زمین کار گذاشته اند و ان را لوله کشی می نمایند اهک زنده را روی خام پاشیده و خمره را پر از اب می کنند پس از چهار تا شش روز اب اهک نسوج خام را از هم باز کرده و موهای ان را نرم کرده است خام را از خمره اهک بیرون اورده و هر کدام را روی تیر اویزان میکنند و با کارد ویزه ای ان را عورامکاری می نمایند و کارد را با سنگ عورا مکاری مرتب تیز میکنند .                                                                                                                                                                 نمک پاشیدن                                                                                                                                                                                                                     وقتی پس از سه چهار روز پختن دوم هم کامل شد پوستها را در قدح می گذارند روی هر پوستی نمک می پاشند و سه تا چهار روز انجا می ماند برای نمک زدن پوست از نمک درشت استفاده می کنند پوستها را از طرف لش که نمک می زنند دو تا دوتا روی هم قرار می دهند .                                       خرید چرم گاوی 

مشخصات انواع چرم و موارد استفاده از انها

چرم لباسی میشن یا مادر باید حتما کش بیاید تغذیه دام بسیار مهم است که چرمی که بدست می اید عالی باشد . همانطور که پارچه راه و بی راه دارد چرم و کاغذ هم راه و بی راه دارد که باید از راه چرم استفاده کرد تا به خوبی تا شود همانطور که کاغذ به راه تا می شود و بیراه می شکند .

موارد کاربرد چرم شتری

چرم شتری از چرم شتر جهت ساختن یراق الات سوارکاری مثل شلاق  زین  تسمه  و ذهانه و لگام . استفاده می شود دستکش شکارچی قوش هم از چرم شتر ساخته می شود .

موارد کاربرد چرم گاوی

از  چرم گاوی جهت ساختن کفش و کمربند استفاده می شود.

موارد کاربرد چرم گوسفندی

از چرم گوسفند برای لباس بهره می گیرند . از چرم اشفالت جهت دوختن کفش های کار در جه چهار و پنج استفاده می شود . از چرم استر ی برای قسمت های داخل کفش استفاده می شود . از چرم جیر برای کیف و کفش زنانه و لباس استفاده  می کنند . چرم واتر پروف از چرم گاوی است که مقدار زیادی چرب شده باشد و رخ ان براق است . چرم ماده ای است که حتی بعد از تبدیل شدن به محصولی مانند کیف و کفش و کمربند بوی خاص طبیعی خود را حفظ می کند . این بو تا اندازه ای شبیه ترشیدگی یک ماده طبیعی یا حتی غذایی را در ذهن مشتری یاد اور می شود . چرم چون ریشه طبیعی داشته و دارای نسوج و الیاف به هم بافته ای است قابلیت جذب روغن و اب و ماده نرم کننده را دارا می باشد ود ر مقابل مواد مصنوعی که امروزه در اغلب محصولات استفاده می شود و به هیچ عنوان نفوذ پذیر نیست بر خلاف مواد مصنوعی که به شدت قابل اشتعال می باشد چرم دارای استانه اشتعال بسیار بالایی است که به مرور می سوزد ولی به سرعت شعله ور

شود موارد استفاده از پوست های سنگین بیشتر در جهت تهیه چرم برای تخته چرم یا تخته پوست رویه کفش و رویه مبلمان و مصنوعات چرمی . خرید چرم گوسفندی

مشخصات پوست حیوانات مختلف و موارد استفاده از انها

نام پوست حیوانات وحشی پوست شکار است از پوست گاو و گاومیش چرمهای رویه و زیر تهیه می کنند در کفش دوزی  پوست گوساله برای تهیه چرمهای رویه مناسب است. از پوست گوسفند و بز برای ساختن انواع چرم پوشاک جیر استفاده می شود پوست بره چون ۵تا  ۶سانتی متر پشم مجعد فرفزی دارد برای تزئین لباس بکار میرود کلاه و پوستین و زیر انداز پوست سگ ابی به میزان فراوانی در اران تهیه ودر همانجا دباغی می شد از پوست لاک پشت کفش  کیف کمربند و قطعات تزئینی تهیه می شود از کاسه پشت لاک پشت دیگ غذا می سازند و در ان خوراک می پزند پوست لاک پشت مانند چرم است پوست کامل یک  فوک خورجین محکمی برای جادادن ما یملک یک اسکیمو است. پوست فوک برای تهیه تیر و کمان در زندگی کاربرد دارد بیشتر قایقهای اسکیمو ها از پوست فوک  است واز ان چکمه گرم تهیه می کنند . اسکیموها جانوران خشکی را برای پو ستشان شکار می  کنند شکار گوزن هم برای گوشت و هم برای پوست انها توسط اسکیمو ها شکار می شوند اسکیمو ها از پوست خرس پوشاک تهیه می کنند . راسوی  امریکایی خزی دارد که نوارهای سفید ان بر زمینه سیاه بسیار زیباست پوست ابریشم مانند راسوی کانادایی بسیار قیمتی است خز کلفت سمور ابی محافظ خوبی برای سرما است.بیشتر کفشهای مورد استفاده از گوساله است با تلفیقی از پوست و پارچه محکم می توان لباس تهیه کرد بید ستر پوست لطیف با موهای خرمایی دارد فاقم  جانور کوچکی است شبیه به سنجاب پوست نرمی دارد رنگ ان سفید و گرانبها تر از پوست سنجاب است.  پلنگ پوست سفید و  خالهای سیاه دارد . یوز پلنگ شبیه پلنگ و از پلنگ کوچکتر است . خز جانوری است کوچک مانند سمور دارای دم ذراز و پر مو با پوشش قهوه ای یا خاکستری زیر گلویش سفید و پوست گرانبها دارد پوست خز را استر لباس می کنند . راسو موش خرما رنگش خاکستری سیر و مایل به زرد است.  قیمت چرم گاوی

مشخصات پوست بز و فراورده های ان

پوست بز از انواع پوست سبک است پوستهای سبک عبارتند از پوست گوسفند بز اهو  مور  بزغاله  روباه  . استفاده از پوست های سبک گوسفند جهت تهیه چرم برای لباس دمپایی و کالاهای سراجی نظیر کیف کمربند قلاده  لگام  جلد تفنگ تسمه  تهیه جیر برای کیف تهیه استرهای پشم دار و انواع پوستین  می باشد . پوست های سبک را در محفظه های مخصوص به مواد چرب کننده اغشته می کردند وبا پا لکد مال می کردند تا روغن کاملا جذب پوست شود باعث نرمی و لطافت پوست گردد بعد از این مرحله بوسیله چاقو های  مخصوصی مرحله گوشت گیری از سطح داخل پوست انجام می گرفت در ایران پوست بز بدلیل مجعد بودن و کوتاهی الیاف و چون اکثرا دارای موهای زبر و بدون خز واقعی است در حال حاضر از بازار مناسبتری برخوردار است بز در تمام مناطق اسیا بویزه هند و ایران پاکستان چین و کشورهای افریقایی غربی فراوان یافت می شود . نزاد های بز چینی و افریقای غربی و هند از نظر کیفیت شهرت بیشتری دارد . پوست قره گل معروف ترین پوست ایرانی است رنگ ان خاکستری و دارای شفافیت خاصی    است این پوست بنام کبود شیراز  معروف است این پوست از نزاد گوسفند است مهمترین نزاد گوسفند قره گل مشکی کبود یا خاکستری از بهترین پوست های دنیا هستند در گذشته های دور پرورش بز و گوسفند رواج داشته و صرفنظر از گوسفندان نزاد قره گل گوسفندان نزاد بلوچ اذربایجان و سایر نزادها در ایران نگه داری  می شد که بخش حاصله از پوست انان برای تهیه انواع پوستها بکار می رفت . در ایران نزا دهای مختلف گاو نگه داری می شود رنگ و نوع پوست ان نسبت به نزاد و محل زیست متغیر است پوست ان بیشتر به مصرف دکور و تزئینات و تخته پوست تزئینی می رسد در بخشهایی از قوچان در گز و شاندیز تولید نوعی پوستین از پوست گاو و گاومیش بنا   به سفارش مشتریان رواج دارد  . خرید چرم گوسفندی 

ایا تولید چرم بدون استفاده از اب امکان پذیر است

تونی کاوینگتن استاد بازنشته دانشگاه نورت همپتون که تخصص وی علم چرم است اظهار داشت امید زیادی به استفاده از فناوری دانه های پلیمری در صنعت دباغی دارد انجمن فناوری ایکسروس  گروه انگلیسی که فناوری سامانه دانه های پلیمری را به ثبت رسانده و مدعی است با استفاده از این فناوری میتواند از هدر رفت حجم عظیمی از اب در هنگام تولید چرم جلوگیری کند از سال ۲۰۱۴ در حال همکاری با دانشگاه نورت همپتون است تا با کمک ان بتواند این فناوری را در خصوص تولیدات چرمی پیاده سازی کند. گروه ایکسروس از مه ۲۰۱۵ همکاری خود را با شرکت لنگسس کارخانه تولید مواد شیمیایی چرم اغاز کرد . این گروه امیدوار است این همکاری به استفاده از فناوری دانه های پلیمری در تولید چرم با کیفیت بالا بیانجامد . کاوینگتن موضوع استفاده از فناوری دانه های پلیمری در تولید چرم را در کنفرانس  اینده چرم اروپا مطرح کرد. این کنفرانس ۱۰ دسامبر در گلاسگو از سوی کنفدراسیون اروپایی صنعت چرم برگزار شد. استاد پیشین دانشگاه نورت همپتون در این کنفرانس اظهار داشت با توجه به توافقات قانونی نمی تواند در خصوص استفاده از فناوری دانه های پلیمری در تولید چرم توضیحات کاملی ارائه دهد.  هر چند وی در ادامه توضیح داد فناوری دانه های پلیمری یک پیشرفت جدیدی به شمار می رود که با استفاده از ان قرار است ماده ی دیگری جایگزین اب در تولید چرم شود . استفاده از رنگینه های راکتیو برای دباغان نیز بسیار اسانتر خواهد شد . کاوینگتن اظهار داشت اگر  قرار است ایده های جدید در صنعت چرم حرفی برای گفتن داشته باشند باید در ابتدا انتظارات دباغ ها را براورده کنند و امید میرود که سال های اینده در کشور خودمان ایران از این علم جدید استفاد شود تا هم تولیدات ما به روز رسانی شود وهم سرمایه مهم کشور است در ان صرفه جویی شود  خرید چرم گاوی 

ساخت چرم شاموا صادرات چرم گاوی بزی و گوسفندی

خیلی از روغن ها و چربی ها دارای خاصیت دباغی هستند.یک باور قدیمی میگوید که انسان های اولیه به طور اتفاقی متوجه شدند وقتی پوست را به     خودشان  مپیچند دوام و انعطاف پذیذیری ان زیاد میشود. بعدها متوجه شدند که با روغن کاری هم این حالت در پوست دیده میشود . در دباغی مدرن امروزی از دباغی روغنی در ساخت چرم شاموا استفاده میشود. چرم شاموا نخست از پوست بز کوهی که در ارتفاعات زندگی میکند ساخته شد . چرم شاموای اولیه کرمی رنگ و بسیار نرم بود . از این چرم در کشورهای سردسیری برای تهیه کت مردانه استفاده میشد. اما بعدها استفاده از این نوع چرم برای اهداف دیگر هم معمول شد. و به خاطر به هم خوردن عرضه و تقاضا به جای پوست بز کوهی از پوست اشپالت شده ی گوسفندی در ساخت چرم شاموا استفاده شد. در ساخت این نوع چرم از دباغی روغنی که معروف به شاموا به شاموا کردن است  استفاده میشود. ماده ی اصلی دباغی در این روش روغن ماهی و یا روغن کبد ماهی است. اساس دباغی روغنی بر پایه اکسیداسیون روغن ماهی روغن نهنگ و سایر روغن هایی دریایی است . دباغی روغنی فقط از طریق روغن هایی که دارای باندهای اشباع نشده هستند اتفاق می افتد. تری گلیسیریدها استر هستند . این مواد گروه بزرگی از روغن ها و چربی ها را تشکیل می دهند تری گلیسیریدها از منابع گیاهی و یا حیوانی حاصل میشود .استرها ترکیباتی هستند که از واکنش ابگیری بین اسید ها و الکل ها حاصل میشوند. استرهای موجود در چربی ها حاصل واکنش ابگیری بین اسید کربو کسیلیک چرب و گلیسیرول   است. گلیسیرول از نظر شیمیایی الکل سه ظرفیتی است. در گلیسیرول هر یک از ظرفیت های الکلی میتواند با یک مولکول اسید چرب واکنش دهد وقتی هر سه ظرفیت گلیسیرید واکنش داد تری گلیسیرید حاصل میشود.  چرم تاج      قیمت چرم گاوی 

بیشترین کاربرد چرم گاوی در صنایع کیف و کفش و مبلمان

چرم گاوی بیشتر در صنایع کیف و کفش و همچنین در صنعت مبلمان هم کاربرد به سزایی دارد.اگر بخواهیم توضیح مختصر راجع به صنعت کیف و کفش بدهیم که رویه چرم و استر چرم به چه معناست رویه کفش برای رویه کفش به کار میرود و ضخامت ان بیشتر از استر است و از نظر کیفیت و سورت بندی خیلی بالاتر از استر است .  استر ضخامت نازکی نسبت به رویه دارد و استر در داخل کیف و کفش استفاده میکنند  و از استر میتوان از جنس هایی مانند گاوی بزی و گوسفندی استفاده  کرد . جنس گاوی نسبت به جنس بزی و گوسفندی ضخامت بیشتر ی دارد و مقاوم تر از این دو جنس است . چند اولویت اصلی برای فهمیدن چرم خوب این است که چرم نباید سالک و یا کارد داشته باشد نباید خورد بشود . برای تولید کتونی  چرم   ما نرم لطیف باشد تا کفش نرمی و طیی بودنش حفظ شود در صورتی برای کفش هایی کلاسیک باید چرم نرمی کمتری نسبت به کتونی داشته باشد تا شق رق در غالب کفش در بیاید برای استفاده از چرم مقاوم قابل استفاده زیاد از چرم گاو استفاده میکنیم وبرای صنعت مبلمان هم از چرم گاو استفاده میکنیم چون که از لحاظ مقاوم بودن و کیفیت بهترین گزینه برای مبلمان است و در تولیدی چرم برای تولیدی مبل بهترین سورت را جدا میکنند چون اگر سورت ضعیف باشد در کار مبل به مشکل بر میخورند در سورت ضعیف چرم سالک و یا کارد مال و یا حتی زیر شکم دارد که در کار مبل نمیتوان استفاده کرد

 

 

charmtaj.com

 قیمت چرم گاوی