نوشته‌ها

اطلاعات عمومی در خصوص چرم طبیعی

اطلاعات عمومی در خصوص چرم .                                                                                                                                                   یکی از صنایع دستی سنتی ایران نقاشی روی چرم نام دارد که از چرم استفاده میشود . سوخت روی چرم مرکز این هنر اصفهان است و روی جلد کتابهایی نفیس مانند  کتاب زینتی  استفاده میشود . معرق چرم ساخت و تهیه جلد کتاب و غیره با قطعات بریده شده چرم و اتصال انها به یکدیگر از چرمهای به عمل امده مانند تیماج -میشن                                                             میشن – پوست بز که ان را دباغت کرده باشند .                                                                                                                                تیماج – پوست بز که ان را دباغت کرده باشند . معرق- قطعاتی که با فاصله کنار هم قرار دهند .هنر معرق – کار هنرمندان و استادان تبریز بوده است . چموش – یکی از صنایع دستی ایران چموش دوزی است چموش یکی از پای پوشهای قدیمی و سنتی گیلان بخصوص ماسوله است چرم گاو یا گوساله برای چموش دوزی مصرف دارد .                                                                          بدنه چموش – رویه و زیر یا کف از چرم است که بعد از فرم دادن بدنه اصلی چموش بر روی قالب چوبی با استفاده از نخ های رنگین دور تا دور کفش را رو دوزی و در نهایت بر روی کفش یک منگوله رنگین قرار می دهند . ابزار کار چموش دوزان همان ابزار متداول کفاشان است اثر بیماری جلدی و قارچی معایب چرم است . ضمانت چرمدرجه یکنواختی ضخامت ان است پشت چرم مصنوعی نخی است. روغن سم باعث از بین رفتن چین چروک چرم میشود برای جلوگیری از ترک خوردگی چرم ان را واکس میزنند با سنگ نفت ابزار تیز را تیز میکنند . لوله کش – گودال اهک خمره ای لعابی است که داخل زمین کار گذاشته اند و ان را لوله کش میگویند . نام سوزن مخصوص چرم دوزی باربیتی است . اندازه نوک سنبه ۰/۵و ۰/۵ کم و زیاد میشود مانند یک -یک و نیم و دو – دونیم و …. چرم را و بیراه دارد  چرم اصل هرگز نمیسوزد . دگمه مغناطیسی و اهنربایی به صورت زیر و رو پرس میشود نام دیگر تریشه تراشه است  جیر نوعیوست دباغی شده نرم است . تولیدات چرم سپر زره چرمی کلاه رزمی چرمی تیردان چرمی میباشد .                                                                                                                                                                                پوشش چرم گوزن بعضی از خزندگان مانند مار و سوسمار برای تهیه کیف کفش و کمربند مصرف دارد . خز کلفت سمور ابی محافظ خوبی در برابر سرما است .چرم  سوئدی طوری روغن مالی میشود که به مخمل شباهت پیدا میکند . از صد پنجاه سال قبل مرسوم شد که دو لنگه کفش را هم اندازه و یک جور نمی سازند در دور انهایی اولیه انسانها از پوست یا علف کفش تهیه میکردنند . مراحل سمبه تهیه کفش است.               خرید چر م گاوی   

 

مراحل اماده سازی پوست بعد از کشتار

۱٫ حفاظت پوست بعد از کشتار متوقف میشود باکتریها به پوست حمله کرده و فساد به سرعت اغاز میگردد . از انجاییکه فعالیت باکتری ها به دما حساس است تحت شرایط ایده ال جهت خنک کردن پوست اب سرد بر روی ان پاشیده میشود همچنین پوست میتواند با استفاده از تکنیکی بنام نمک سود محافظت گردد که در  ان سطح پوست با نمک پوشانده و بر روی هم انباشته میگردد نمک اب پوست را جذب کرده و خروج اب نمک باعث خشک شدن جزئی پوست میگردد این روش از فعالیت های باکتریها جلوگیری کرده و پوست را در برابر انها محافظت می نماید .

۲٫  روش دیگر خوابانیدن پوست در محلول اب نمک اشباع شده میباشد این روش به دستگاه های مخصوص نیاز دارد که در امریکا  از این روش استفاده می گردد . بعضی از پوستها بعد از کشتار شسته و نم سود می شوند یا توسط فروشنده جمع اوری شده نمک زده و درجه بندی می گردد تا در محل انجام محافظت پوست خطر اسیب توسط باکتریها بخصوص در سطح با ارزش و حساس رخ پوست را افزایش میدهد . رخ پوست طرف پشم الود را گویند روش دیگری جهت محافظت پوست که در کشورهای گرمسیری استفاده میشود این است که اگر نمک در دسترس نباشد پوستها را در قالب هایی قرار داده و در سایه خشک مینمایند این عمل روش خشک کردن از طریق هوا نام دارد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۳٫از انجایی که باکتریها در محیط بدون اب میتوانند فعالیت کنند نگه داری این پوست های خشک شده در مدت طولانی بدون فساد امکان پذیر است. اگر پوست در معرض نور خورشید مستقیما قرار گیرد به سرعت خشک میشود تغییرات شیمیایی که در پروتئین پوست رخ میدهد موجب نازکی و سخت شدن چرم نهایی میگردد اگر خشک کردن به ارامی صورت گیرد ممکن است فساد رخ دهد و موجب ناصاف شدن و ضعیف شدن چرم نهایی گردد کیفیت این روش به خوبی کیفیت نمک سود کردن نیست.                                                                                                                                                                                                                             نحوه نگه داری کوتاه مدت پوست                                                                                                                                                     بدلیل مشکلات محیط زیست با نمک نگه داری کوتاه پوست نیز استفاده قرار می گیرد که با کا برد مستقیم یخ بر روی پوست تا زده انجام میشود . تکنیک های ممکن دیگر شامل استفاده از ضد باکتری ها هوای سرد و حمل نقل سرد می باشد برای محافظت مناسب مواد خام روش های نگه داری پوست به شزایط بهینه انبار در چرم سازی نیز بستگی دارد . اخیرا در تلاش هستند تا دباغی و نگه داریوست در کشتار گاه با هم در یک میان مکان بزرگ انجام میشود . در بعضی مناطق پوست مستقیما از کشتارگاه به چرمسازی جهت تبدیل به وت  پلو برده میشود زمان فرایند در مراحل قبل از انجام مراحل دباغی میتواند با این روش تا یک ساعت کاهش یابد .          قیمت چرم گاوی